Політика конфіденційності

Політика конфіденційності (далі – «Політика») створена ТОВ «Медилайн» (далі – «Товариство» та/або «Адміністрація сайту») щодо Користувачів сайту ml.com.ua у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, Закону України «Про захист персональних даних».

Для здійснення діяльності Товариства та дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці персональних даних на сайті ml.com.ua, Адміністрація сайту: встановила порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі – «Дані» та/або «Персональні дані»).

Використання сайту ml.com.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації. Якщо Користувач не погоджується з умовами даної Політики то, Користувач повинен негайно покинути сайт Товариства.

Основні поняття

 1. Користувач – будь-який відвідувач сайту ml.com.ua.
 2. Сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, і баз даних, що в купі для користувача представлена у вигляді сукупності веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям ml.com.ua
 3. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Такі дані, як: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, ІР-адреса, регіон проживання, данні про пристрої Користувача(комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем та Адміністрацією сайту), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації сайту.
 4. Обробка персональних даних – будь-які дії з Даними в тому числі: надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Товариством.

Отримання персональних даних

Адміністрація сайту може отримати персональні дані Користувача:

 1. При заповненні Користувачем форми на сайті (для отримання каталогу / отримання детальної інформації), Користувач вносить свої персональні Дані, надання згоди на передачу персональних даних відбувається шляхом – активації (натискання) кнопки «отримати каталог» та/або «отримати детальну інформацію»
 2. Повідомляючи через канали телефонного зв’язку під час спілкування з Адміністрацією сайту (Користувач звертаючись за телефоном до Адміністрації сайту, надає згоду на запис телефонної розмови, обробку та збереження персональних даних, отриманих в ході цієї розмови).
 3. Повідомляючи на електронну та/або поштову адресу Товариства – Користувач надає згоду на  передачу, обробку і зберігання отриманих даних для подальшого надання та здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків.
 4. В наслідок інших дій в рамках сайту ml.com.ua (написання відгуку та/або коментарів – Користувач надає згоду на відправку, обробку та зберігання персональних даних при натисканні кнопки «Відправити»/«Коментувати» в кінці форми відгука та/або коментарів)

Надаючи згоду на передачу, обробку і зберігання персональних даних Користувач висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає ТОВ «Медилайн», а також третім особам, які надають послуги та забезпечують здійснення покладених на ТОВ «Медилайн» функцій та обов’язків (таких як, обробка платежів та виконання доставки обладнання).

Товариство може збирати та оброблювати наступні Дані:

Для особи

– ім’я, прізвище, по батькові, контактні телефони, адресу електронної пошти, інші контакті дані за бажанням Користувача, та технічна інформація вказана нижче.

Для організації

– найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони компанії, дані уповноваженої особи компанії, адреси електронної пошти компанії, адресу місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача, та технічна інформація вказана нижче.

Технічна інформація для осіб і організацій

– дані про пристрій, що використовує Користувач, інформація про веб-сторінки сайту Користувача та/або мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки), ІР-адресу; дату та час користування сайтом, інформацію про програмне забезпечення, а також інформація про інтернет-браузер, операційну систему мобільного пристрою; інформацію, розміщену Користувачем по результатам обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покаранню, а також дані, що стосуються здоров’я, фізіологічних особливостей, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних »).

Товариство, в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дійсністю. Однак Товариство виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формах на сайті / під час телефонної розмови та / або іншими шляхами. Користувач гарантує, що персональні дані належать особисто йому і Користувач підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе Користувач, який її надав.

Цілі використання та здійснення обробки Даних

Персональні дані Користувача необхідні для надання та здійснення покладених на Товариство  функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

Ціль обробки даних Користувача- це інформування та зв’язок з Користувачем в тому числі використання цих даних для надання послуг, обробки платежів, відправки товарів, надання послуг, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та  управлінського обліку, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, з метою відправки комерційних пропозицій, аналізу активності Користувачів, аналізу і прогнозування інтересів Користувачів, таргетування рекламних матеріалів, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

НЕ здійснюється обробка таких даних: інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покаранню, а також дані, що стосуються здоров’я, фізіологічних особливостей, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із активності та зацікавленості Користувача, цілей і умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Захист, розголошення, передача та зберігання даних

Захист даних отриманих Товариством (від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій), що підлягають обробці забезпечується необхідними технічними, організаційними і правовими заходами в повній мірі згідно вимог дійсного законодавства. Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

Дані не розголошуються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини. Крім необхідної для ідентифікації Користувача та його замовлення інформації, яка може бути розкрита при виконанні замовлення товарів/послуг, через інших осіб (служб доставки інтайм, нова пошта, делівері та ін.), що виконують послуги для продавця/постачальника таких товарів /послуг.

Товариство залишає за собою право у відповідності з законодавством України здійснювати передачу Даних в органи державної влади, з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку неправомірних дій Користувачів сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

На сайті містяться посилання на інші інтернет-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

Термін обробки та зберігання персональних даних є необмеженим. Користувач доповнює їх під час співпраці та використанні послуг/придбанні товарів з сайту. Окрім цього користувач може актуалізувати їх самостійно, написавши листа на електронну адресу sd@ml.kiev.ua або зателефонувавши за номером Товариства.

У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачу необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: sd@ml.kiev.ua. В такому випадку Адміністрація сайту видаляє персональні дані Користувача. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок сайту зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу.

Додаткові умови

Якщо певне положення Політики конфіденційності, включаючи пропозиції, пункт або частини, визнаються як ті що суперечать діючому законодавству України, або недійсними, – це не впливає на інші положення даної Політики. Інші положення залишаються повністю чинними і продовжують діяти в повній мірі.

Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти через сайт ml.com.ua або за телефоном вказаним на сторінці https://ml.com.ua/contact/.

Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою «https://ml.com.ua/privacy/»

ТОВ «Медилайн» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

Обов’язки сторін

Користувач повинен:

Надати та доповнити персональні дані (в разі відсутності певних даних або їх зміни), необхідну для користування сайтом та виконання Товариством покладених на нього функцій і обов’язків.

Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених попередньо в цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком попередніх пунктів цієї Політики Конфіденційності.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій з боку Користувача.