Клінічні дослідження | Двостороннє відновлення верхньої кінцівки після інсульту

Апарат для реабілітації руки

Дослідження

Дисфункція верхньої кінцівки – одна з найчастіших побічних дій після інсульту. Близько 30% -66% пацієнтів з інсультом досі не в змозі використовувати свої верхні кінцівки навіть через 6 місяців після інсульту, що серйозно впливає на їх повсякденне життя. Двостороння (дзеркальна) реабілітація руху – це новий вид реабілітації, який розвивається в останні роки. Багато досліджень показали, що двосторонні тренування руху мають значні переваги в поліпшенні неврологічних дефектів та сприяння рекомбінації функції мозку, порівняно з одностороннім тренуванням руху. У цьому дослідженні було досліджено ефект та механізм двостороннього тренування руху на дисфункції верхніх кінцівок у пацієнтів з геміплегією.

Суб’єкти та методи

52 пацієнти з геміплегією були випадковим чином розділені на реабілітаційну групу (n = 26) та контрольну групу (n = 26). Реабілітаційна група проходила курс двосторонньої фізичної терапії, а контрольна група відновлювала кінцівки за традиційним методом нейророзвитку на ураженій верхній кінцівці. Лікування тривало 6 тижнів. Для оцінки показників до та після реабілітації були використані шкала Фугл-Мейера для оцінки верхніх кінцівок (FMA-UE) та модифікований індекс Бартеля (MBI).

Результат

Один пацієнт у групі реабілітації не зміг пройти всі тести. Більшість пацієнтів реабілітаційної групи відчували болі та втому в перші кілька днів тренувань, які поступово зникли після постійних тренувань, не впливаючи на процес реабілітації. Не було суттєвих відмінностей у показниках FMA-OU та MBI між двома групами перед лікуванням (P> 0,05). Після лікування показники FMA-OU та MBI в обох групах були значно вищими, ніж до лікування (P <0,001); Оцінка реабілітаційної групи була значно вищою, ніж у контрольної групи (P <0,01) (табл .2 та 3).

Висновки

Двостороння (дзеркальна) реабілітація може значно покращити рухову функцію верхніх кінцівок та щоденну здатність до життя хворих на геміплегію під час реабілітації.

Для того, щоб допомогти пацієнтам відновити функції кінцівок, інноваційний апарат для реабілітації рук дозволяє пацієнтам після інсульту проводити тренування з двостороннім рухом. За допомогою реабілітаційної рукавички, здорова рука з інформаційною рукавичкою може керувати ураженою рукою і виконувати синхронні рухи. Тому пацієнти можуть навчитися брати чашку або пляшку ураженою рукою, що може сприяти вегетативному одужанню мозку та прискорити процес реабілітації функції руки. Крім того, моделі пристрою мають різні режими тренування, і рукавичка може керувати кожним ураженим пальцем окремо для виконання згинання та розгинання, що робить тренування більш ефективним та ретельним.