Систематичний огляд та доказові клінічні рекомендації щодо застосування постійних педіатричних програм вертикалізації з підтримкою

Easy Stand

Paleg, Ginny S. PT, MPT, DScPT; Smith, Beth A. PT, DPT, PhD; Glickman, Leslie B. PT, PhD Pediatric Physical Therapy 25(3):p 232-247, Fall 2013. | DOI: 10.1097/PEP.0b013e318299d5e7

В даному огляді зібрано доказові параметри для застосування програм вертикалізації з підтримкою, які впливають на структуру тіла, функції організму, активність та участь пацієнта в повсякденному житті.

ВСТУП ТА МЕТА

Діти, які ходять менше 2 годин на день або не ходять, часто зазнають болючих і серйозних ускладнень через тривале перебування в сидячому і лежачому положенні. Програми вертикалізації з підтримкою використовуються в різних умовах вже більше 50 років з метою зменшення і запобігання ускладнень та оптимізації різних аспектів функцій організму пацієнта. Незважаючи на широке клінічне застосування, бракує доказових рекомендацій щодо ефективного застосування програм.

У систематичному огляді літератури, присвяченій програмам вертикалізації для дітей та дорослих, наявні докази помірно підтверджують позитивний вплив на мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) ніг і хребта; діапазон рухів у стегні, коліні та гомілковостопному суглобі; спастичність гомілковостопного суглоба; і функцію кишківника. Терапевти та люди, які використовували вертикалізатори, повідомляли про користь від програм вертикалізації з підтримкою з точки зору перенесення ваги, зниження тиску, обсягу рухів та психологічного благополуччя. Висновки були непереконливими щодо позитивного впливу на серцево-легеневу систему та сечовий міхур, м’язову силу та пильність.

Ця стаття розширює початковий систематичний огляд, використовуючи літературу для надання конкретних клінічних рекомендацій щодо застосування програм вертикалізації для дітей. За відсутності педіатричних доказів, автори пропонують інші міркування, засновані на думці експертів. Метою цього підходу є надання рекомендацій для клініцистів, які вони можуть використовувати при розробці та впровадженні оптимальних, заснованих на доказових даних, програм підтримуваної терапії, але завжди в контексті професійного клінічного судження, а також цілей та уподобань клієнта/опікуна.

МЕТОДИ

Було визначено рецензовану літературу та опубліковані тези з матеріалів конференцій за допомогою декількох пошукових систем (MEDLINE, CINAHL, GoogleScholar, HighWire Press, PEDro, бази даних Кокранівської бібліотеки та Hooked on Evidence Американської асоціації фізичної терапії) за період з січня 1954 по серпень 2012 року. Було включено найбільш ранню дату, щоб дати історичну перспективу, хоча дослідження 1954 року було виключено, оскільки воно стосувалося дорослих. Пошукові терміни: “вертикалізатор”, “стоячий”, “стоячий корпус”, “нахильний стіл”, “стояча рама”, “вібрація всього тіла (ВТТ)”, “діти” або “дитячий церебральний параліч (ДЦП)”. Попередніми критеріями включення були: (1) англійська мова, (2) публікація в рецензованому журналі або офіційних матеріалах конференції, (3) включення учасників віком від народження до 21 року з атиповим розвитком, з нервово-м’язовим діагнозом, включаючи ДЦП, або без нього. Загалом було відібрано 687 досліджень, 87 з яких відповідали попереднім критеріям включення. Вторинні критерії включення були наступними: (1) описували вертикалізатор або подібний пристрій і (2) вимірювали кількісні результати. Тридцять з 87 досліджень відповідали цим критеріям. Джерела, які не відповідали вторинним критеріям, були потенційними міркуваннями в коментарях авторів, що ґрунтуються на їхніх думках.

Модель Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, версія для дітей та молоді (ICF-CY) Всесвітньої організації охорони здоров’я (http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/) була використана як основа для класифікації, оскільки вона була прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я як міжнародний стандарт для опису та вимірювання здоров’я та обмежень життєдіяльності. Американська асоціація фізичної терапії схвалила використання цієї моделі, і вона є особливо корисною для опису структури та функцій тіла, активності та участі. Розташовуючи інформацію про дозування за категоріями МКФ, ми мали на меті орієнтувати клініцистів на загальноприйняту в даний час мову.

Результати систематичних оглядів (докази) та клінічні рекомендації щодо дозування були організовані та представлені з використанням наступних 3 категорій МКФ та окремих підкатегорій: (1) функції організму (b) – психічні функції (b110 – b139), функції серцево-судинної (b410 – b429) та дихальної систем (b440 – b449), функції травної системи (b510 – b539), функції сечовидільної системи (b610 – b639), а також функції опорно-рухового апарату та пов’язані з рухом (b710 – b789); (2) структури тіла (s) – структура кісток, пов’язана з МЩКТ (s7400, s75000, s75010, s75020, s76001 – b76004), структура кісток, пов’язана зі стабільністю тазостегнового суглоба (s75001), шкіра та пов’язані з нею структури (s8103 – s8105); та (3) діяльність та участь (d) – мобільність (d410 – d489) та основні сфери життя (d810 – d859).

РЕЗУЛЬТАТИ

Функції організму

Психічні функції (МКФ b110 – b139)

Докази (рівні 4 і 5). Три дослідження вивчали вплив вертикалізації на психічні функції. Gudjonsdottir і Stemmons Mercer використовували Каролінський реєстр індивідуальної поведінки для вимірювання пильності у 4 дітей з ХП при використанні традиційного вертикалізатора та експериментального вертикалізатора, який гойдався з боку в бік. Не було виявлено жодних змін між цими 2 умовами, але автор зазначає, що існувала невелика тенденція до більшої пильності, коли діти стояли в вертикалізаторі, який гойдався з боку в бік. На основі опитування приблизно 90% шкільних фізичних терапевтів повідомили, що покращення самооцінки є дуже важливою перевагою програми вертикалізації. Психологічні тести, проведені серед дітей дошкільного віку з ХП з використанням низки адаптивних пристроїв, у тому числі стійок для вертикалізації, показали значно вищі результати в адаптивному обладнанні, ніж у положенні сидячи на підлозі або в неадаптованому кріслі.

Клінічна рекомендація на основі доказів. Мінімум 30 хвилин в вертикальному положенні на день можуть покращити стан бадьорості та, можливо, академічну успішність.

Інші міркування (думки авторів). Розгляньте можливість використання самохідного вертикалізатора з електроприводом або інвалідного візка з функцією вертикалізації для сприяння взаємодії з однолітками методом “очі в очі”. У майбутньому можна дослідити електроенцефалографію або функціональну ближню інфрачервону спектроскопію як міру впливу вертикалізації на пильність.

Функції серцево-судинної (МКФ b410 – b429) та дихальної систем (МКФ b440 – b449)

Докази. Педіатричні дослідження не проводилися.

Клінічні міркування (думки авторів). Програми для вертикалізації повинні виконуватись систематично та під ретельним контролем. Початкові заняття слід починати з 5-10 хвилин під кутом 45° (більше або менше, залежно від ситуації) і продовжувати до досягнення максимально допустимого положення для пацієнта. Якщо перерва у терапевтичній програмі або зміна графіка відбувається протягом 3-8 днів, слід відновити програму з коротших сеансів і під меншим кутом на розсуд терапевта та під ретельним моніторингом. У дітей з ослабленим здоров’ям може бути знижений кровообіг у нижніх кінцівках. Для дитини, яка тільки починає програму вертикалізації або повертається до вертикалізації після перерви, моніторинг артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання та насичення киснем є критично важливим як на початковому етапі, так і протягом усього періоду терапевтичної програми (10-15-хвилинна частота).

Використовуйте компресійну білизну (наприклад, абдомінальний бандаж і підтримуючі панчохи), електростимуляцію м’язів ніг, пасивну/підтримувану/активну ходьбу або їзду на велосипеді та/або WBV8 для полегшення вегетативної дисрефлексії, барорефлексії, непритомності, нудоти або запаморочення, якщо немає інших протипоказань. Сорок хвилин у вертикальному положенні  3-4 рази на тиждень можуть зменшити набряк ніг і стоп, а також утруднене дихання і запаморочення. Повторювана і прогресуюча вертикалізація може покращити функціональний кровообіг. Припиніть програму вертикалізації, якщо життєві показники стають нестабільними, наприклад, якщо рівень насичення киснем падає нижче 90%.

Функції травної системи (МКФ b510 – b539)

Докази (рівні 4 і 5). Докази того, що використання пристроїв для вертикалізації покращує функцію кишківника у дітей, були недостатніми. На основі даних опитування фізичних терапевтів, які працюють з дітьми шкільного віку, 34% вважають, що положення стоячи є “дуже важливим” для функції кишківника і сечового міхура, тоді як 50% вважають його “важливим”. Зменшення шлунково-стравохідного рефлюксу було відмічено у немовлят, розміщених на дошці під нахилом 30° від вертикалі.

Клінічні рекомендації на основі доказів. Положення на спині може бути корисним елементом програми лікування рефлюксу. Як застереження, уникайте жорстких матеріалів, які можуть створити надмірний внутрішньочеревний тиск.

Клінічні міркування (думки авторів). Щоденне стояння протягом 30-60 хвилин може зменшити використання супозиторіїв та час, що витрачається на догляд за кишківником.

Сечовидільна система (МКФ b610 – b639)

Докази. Не було знайдено жодних звітних педіатричних досліджень та клінічних рекомендацій щодо дозування.

Нервово-м’язово-скелетні функції та функції, пов’язані з рухом (МКФ b710 – b789)

Докази (рівні 2 і 5). Найсильніші докази стосуються позитивного впливу програми вертикалізації на діапазон руху підколінного сухожилля. Вертикалізація підтримувала або збільшувала діапазон руху і навіть запобігало контрактурам згинання колінного суглоба. Коли вертикалізація припинялася, діапазон руху колінного суглоба зменшувався. Вертикалізація також збільшувало статичний і динамічний діапазон рухів для підошовних згиначів. Вертикалізація для дітей у віці від 14 місяців призводила до поліпшення діапазону руху стегна.

Клінічні рекомендації на основі доказів. Вертикалізація щонайменше 45-60 хвилин щодня; 60 хвилин є оптимальним для збільшення діапазону руху стегна, коліна та гомілковостопного суглоба. Шістдесятиградусне двостороннє відведення стегна покращує діапазон руху відведення, але оптимальний кут не встановлений.

Інші міркування (думки авторів). Двостороннє відведення стегна на 30° (більше або дорівнює) може бути нездійсненним на початковому етапі через дискомфорт. Поступово збільшуйте відведення стегна в положенні стоячи до максимально допустимого діапазону. Використовуйте колінні опори та систему підніжок, які забезпечують відповідне положення стоп для забезпечення біомеханічного вирівнювання колінного суглоба, гомілковостопного суглоба та стопи (див. Малюнок 2). Програми стояння можна безпечно починати вже у віці від 9 до 10 місяців. Вертикалізатори, які дозволяють розгинати стегна (за межами нейтрального положення), можуть допомогти в боротьбі з напруженістю згиначів стегна, особливо для дітей з м’язовою дистрофією або травмою спинного мозку (див. рис. 3). Для посилення пасивного розтягування підошовних згиначів додайте клин тильного згинання під кутом 15° зі збереженням субтаранної нейтральної позиції. При напруженому підколінному сухожиллі іммобілізатори колінного суглоба можуть допомогти розподілити зони тиску і сприяти покращенню розгинання колінного суглоба. При контрактурах згинання колінного суглоба використовуйте доступні пристрої, такі як фіксатор контрактури (див. рис. 4). Уникайте прямого тиску на колінну чашечку та горбистість великогомілкової кістки. Підставки для сидінь у вигляді строп можуть використовуватися при помірних і важких контрактурах або деформаціях хребта і стегон.

Easy Stand

Рис.2

Підніжки для забезпечення біомеханічного вирівнювання гомілковостопного суглоба та стопи, особливо при двосторонньому відведенні стегна під кутом від 15° до 30°.

Easy Stand

Рис. 3

Підставка, що дозволяє тулубу бути без підтримки. Деякі діти можуть нахилятися назад і розтягувати згиначі стегна. Стрічка використовується для ілюстрації кута нахилу стегнової кістки та тазу.

Easy Stand

Рис. 4

Контрактурний бандаж для лікування помірних та тяжких контрактур/деформацій колінного суглоба (-45°).

М’язові силові функції (ICF b730)

Докази на рівнях від 3 до 5. Один дослідник виявив підвищену електроміографічну активність та постуральні реакції у дитини з розщепленням хребта, яка перебувала в ортопедичному супінаторі для вертикалізації. Більшість досліджень цієї категорії поєднували вертикалізацію з підтримкою з WBV.28-30 У всіх дослідженнях, крім одного, використовувалася платформа, яка гойдалася з боку в бік і вібрувала.

Клінічна рекомендація на основі доказів. Включити ВБТ, включаючи гойдання з боку в бік і вібрацію, зі вертикалізацією протягом 10 хвилин двічі на день для збільшення м’язової сили.

Інші міркування (думки авторів). Дорослі з ХП продемонстрували покращення показників загальної моторної функції та ізокінетичної сили м’язів після комбінованої програми стояння і ВБВ порівняно з фізичними вправами. Вертикалізація в пристрої, що дозволяє рухати нижніми кінцівками (згинання і розгинання), може покращити силу. Використання самохідного вертикалізатора може сприяти зміцненню верхніх кінцівок і тулуба.

Функції м’язового тонусу (ICF b735)

Докази (рівень 2). Два дослідження 2-го рівня використовували традиційні вертикалізатори і показали зниження спастичності або тонусу нижніх кінцівок. Діти з ХП продемонстрували зменшення спастичності триголового м’яза та передньої великогомілкової м’язи після 30 хвилин розтягування в вертикалізаторі з підтримкою. Зменшення спастичності тривало 35 хвилин після припинення розтягування/вертикалізації. Salem та ін. показали статистично значуще покращення ходи та зменшення тонусу підошовного м’яза після 45 хвилин щоденних занять у вертикалізаторі.

Клінічні рекомендації на основі доказів. Приймати вертикальне положення від 30 до 45 хвилин на день для зменшення спастичності.

Інші міркування (думки авторів). Вплив на спастичність може тривати лише 35 хвилин, тому після вертикалізації слід виконувати вправи, які можуть покращити стан після такого короткого періоду зменшення спастичності, наприклад, одягання або ходьбу.

Структури тіла

Структури кісток, пов’язані зі стабільністю кульшового суглоба (ICF s75001)

Докази рівнів 2-5. В 1 дослідженні та 1 тезі автори відзначили, що учасники, які стояли в положенні 55°-70° загального двостороннього відведення стегна, мали кращі індекси міграції кульшової западини та стегна. Dalén та ін. припустили, що вертикалізація з нейтральним відведенням стегна у шведській стійці могло мати протилежний ефект і фактично посилити підвивих стегна. Дві дослідницькі групи відзначили, що вертикалізація в поєднанні з іншими втручаннями покращує біомеханіку кульшового суглоба.

Немає доказів того, що вертикалізація з опорою протипоказана, якщо учасники мають 1 або обидва підвивихи або вивихи стегна. В одному випадку для запобігання гострого двостороннього підвивиху стегна під час стояння з опорою використовували трохантерний пояс. Було показано, що вертикалізація з підтримкою, як 1 частина комплексної програми лікування кульшового суглоба, можливо, запобігає повторній потребі в хірургічному втручанні на кульшовому суглобі. Автори цих досліджень також погодилися, що деформацію, вивих і підвивих стегна можна запобігти або зменшити, якщо діти з ХП будуть правильно розміщені в інвалідних візках, вертикалізаторах і системах для сну протягом 24-годинного періоду часу. Hägglund також рекомендували часте, двічі на рік, пильне спостереження за станом кульшових суглобів з негайним хірургічним або медикаментозним втручанням у разі потреби.

Клінічна рекомендація на основі доказів. Щоденна вертикалізація протягом 60 хвилин у положенні 60° повного двостороннього відведення стегна може покращити біомеханіку кульшового суглоба.

Інші міркування (думки авторів). У будь-якому обладнанні обережно намагайтеся максимально випрямити стегна (до нейтрального положення, без згинання) і коліна (без перерозгинання) та повністю навантажити стегнову і великогомілкову кістки. Пристрої для переходу з сидячого положення у вертикальне, які не дозволяють повністю вертикальне положення (розгинання стегон і колін без тиску на коліна або гомілки), можуть бути менш ефективними для повного навантаження на ноги і стегна. До деяких платформ для ніг можна прикріпити силову пластину або ваги, щоб контролювати навантаження на ноги. Пацієнт не повинен мати змогу рухати ногами/взуттям після того, як досягне вертикального положення. Для покращення біомеханіки стегна рекомендується загальне двостороннє відведення стегна від 30° до 60°, залежно від переносимості, хоча оптимальна величина відведення не встановлена. Якщо учасник раніше мав патологічний перелом, будьте особливо обережні під час завантаження та розвантаження на пристрій для стояння та з нього. Після перелому або хірургічного втручання (включаючи подовження м’язів та/або сухожиль) отримайте дозвіл лікаря перед використанням пристрою для стояння. Діти з помірною або тяжкою загальною моторною затримкою, більше 25%, повинні починати програму вертикалізації з підтримкою приблизно у віці 9-10 місяців, з поправкою на недоношеність, якщо це доречно. Це ґрунтується на наших знаннях про те, що діти, які нормально розвиваються, починають тягнутися, щоб самостійно стояти у віці від 8 до 12 місяців. Припиніть програму вертикалізації, якщо з’являється біль, особливо одночасно з деформацією скелета, оскільки це може свідчити про вивих стегна і вимагає медичної допомоги. Регулюйте все обладнання щонайменше кожні 6 місяців.

Шкіра та пов’язані з нею структури

Докази рівня 4. Зниження тиску в положенні сидячи було найвищою перевагою, і багато терапевтів (58,7%) оцінили її як дуже важливу. Для дітей зі станами, які призводять до порушення рухових і сенсорних функцій, зниження тиску може бути основною метою програми вертикалізації. Однак не було знайдено жодних доказів того, що вертикалізація позитивно впливає на цілісність шкіри у дітей, а також жодних клінічних рекомендацій щодо дозування.

Інші міркування (думки авторів). Переконайтеся, що механізми переміщення та переведення з сидячого положення в стояче (якщо вони використовуються) не створюють додаткового навантаження на хребет і крижі. Пристрій для переходу з сидячого положення в стояче з сидінням, що обертається, або стояча підставка для інвалідного візка можуть бути ідеальними для зменшення поперечного навантаження під час переміщення, як описано (але не виміряно) Sprigle та його колегами40 (див. рис. 5). Найкращим вибором може бути вертикалізатор, який використовує гідравлічний підйомний механізм зі слінгоподібним сидінням. Переконайтеся, що область сідниць і спідня білизна користувача чисті та сухі. Обирайте тканини, які зберігають шкіру прохолодною і не пропускають вологу. Терапевт відповідальний за програму вертикалізації повинен оглянути проблемні ділянки шкіри на наявність точок тиску (зазвичай, сідничний бугор і крижі). Використовуйте часті, короткі сеанси вертикалізації з підтримкою та/або включайте зміну ваги, щоб уникнути пошкодження шкіри внаслідок тривалого тиску. Це особливо важливо враховувати в умовах школи, коли учень може перебувати в положенні стоячи протягом усього уроку.

Easy Stand

Рис 5.

Підставка для інвалідного візка, що переходить з сидячого положення в стояче, може бути ідеальним рішенням для зменшення зсуву під час багаторазового перенесення.

Докази рівнів 2-5.Кілька дослідників повідомили про докази для різних кісткових ділянок; однак кількість навантаження на великогомілкову і стегнову кістки не вимірювали і не контролювали. Крім того, кількість часу, проведеного стоячи в багатьох дослідженнях, менше 60 хвилин на день, можливо, була занадто короткою, щоб вплинути на МЩКТ. Для підтримання/збільшення МЩКТ необхідна доза від 4-5 годин до 7,5 годин на тиждень. На основі досліджень на тваринах, як зазначено в огляді Stuberg23 , короткі тренування тривалістю від 10 до 15 хвилин загальною тривалістю 60 хвилин на день повинні мати такі ж або навіть більші переваги, ніж одне тренування тривалістю 60 хвилин.

У дітей з ХП 50% збільшення часу вертикалізації з опорою призвело до 6% збільшення МЩКТ хребців, без змін МЩКТ проксимального відділу великогомілкової кістки. Однак, 20 з 26 учасників не досягли мети 50% збільшення часу вертикалізації. Дванадцять з 26 учасників фактично зменшили час вертикалізації у фазі втручання.

Дослідники в 1 дослідженні виявили, що поєднання стояння з ВБВ призводить до збільшення МЩКТ великогомілкової кістки майже на 18%. Також повідомили про подібні результати інші дослідники, а також виявили, що МЩКТ збільшилася в контрольній групі і зменшилася в групі ВБВ. Діти, які не стоять, мають ризик низької МЩКТ; отже, стояння може бути відповідним втручанням для збільшення МЩКТ. Однак необхідно враховувати інші фактори: загальний рівень та інтенсивність фізичної активності, адекватне харчування, рівень кальцію та вітаміну D, рівень гормонів щитовидної залози, вплив протисудомних препаратів та інших ліків, які можуть спричинити вимивання кальцію, достатнє щоденне перебування на сонці та прийом препаратів, що підвищують МЩКТ.

Клінічні рекомендації на основі доказів. Хоча дослідження рівня 2-4 підтримують використання вертикалізаторів для позитивного впливу на МЩКТ на деяких ділянках, але не на всіх, жодне з опублікованих досліджень рівня 3-4 не містило результатів, що мають відношення до клінічних рекомендацій щодо дозування.

Інші міркування (думки авторів). Вертикалізація від 60 до 90 хвилин 5 разів на тиждень може бути мінімальним порогом для позитивного впливу на МЩКТ. Це може означати, що певна частина програми повинна відбуватися в школі на додаток до домашніх занять. Уникайте припинення занять на тренажерах під час шкільних перерв. При переході до нової школи, групового будинку або програми фізичний терапевт повинен допомогти з постійним доступом до тренажерів для вертикалізації та навчанням нового персоналу. Початок статевого дозрівання може бути критичним періодом для підтримки або початку програми вертикалізації з підтримкою. Проконсультуйтеся з досвідченим дієтологом, щоб забезпечити достатнє споживання кальцію, вітаміну D та інших поживних речовин. Забезпечте достатній щоденний вплив сонячного світла або його еквівалента, особливо в зимові місяці. Проконсультуйтеся з досвідченим лікарем щодо впливу інших ліків на МЩКТ. Проконсультуйтеся з досвідченим лікарем, щоб розглянути можливість використання ліків, які підвищують МЩКТ. Попередній патологічний перелом робить дитину найбільш пріоритетною для отримання реабілітаційної програми вертикалізації. Багаторазові короткі вправи, які включають навантаження і розвантаження, наприклад, переходи з сидячого положення в стояче, можуть бути більш корисними, ніж статичне самостійне стояння. Переконайтеся, що дитина несе вагу симетрично, відрегулювавши позиціонуючі пристрої з максимальним, але комфортним розгинанням стегон і колін. Використовуйте якомога менше постуральних опор і ременів, щоб повністю навантажити ноги.

Діяльність та участь

Докази рівнів 2-5. Використання опори може збільшити швидкість годування , покращити взаємодію з однолітками та особами, які здійснюють догляд, сприяти соціальній взаємодії, та полегшити догляд. Щодо ходи, то використання опори покращило базу опори та збільшило швидкість ходьби, включаючи покращення довжини кроку, часу кроку, часу фази стояння та часу подвійної опори. Також було показано, що використання програми стояння з підтримкою покращує показники загальної моторної функції. Вертикалізація також покращує результати стандартизованих тестів6 і дещо покращує деякі показники продуктивності праці.

Клінічні рекомендації на основі доказів. Вертикалізація в поєднанні з ВТВ протягом 60 хвилин 5 разів на тиждень може покращити функцію у дітей з ХП.

Інші міркування (думки авторів). Поєднуйте вертикалізацію з активністю або участю за допомогою іграшки, комунікаційного пристрою або іншого навчального інструменту. Щоб сприяти участі у вертикальній діяльності, використовуйте підставку, щоб розмістити дитину на рівні очей однолітків. Виберіть самохідний або приводний інвалідний візок для стояння, щоб сприяти руховій активності з однолітками.

ВИСНОВКИ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найсильніші доказові літературні джерела підтверджують, що використання вертикалізаторів позитивно впливає на МЩКТ на деяких ділянках (але не на всіх), МЩКТ нижніх кінцівок, біомеханіку кульшового суглоба та спастичність. Вібрація всього тіла видається багатообіцяючим доповненням, але необхідні додаткові дослідження для визначення оптимальних параметрів (частота, амплітуда, коливання тощо). Лише у 2 дослідженнях безпосередньо розглядалося дозування для педіатричних програм з підтримкою стояння. Результати показали позитивний вплив 60 і 90 хвилин вертикалізації з підтримкою на день на міграцію кульшових суглобів, але не виявили жодних змін при 30 хвилинах на день. Інші дослідження продемонстрували позитивні результати на МЩКТ при 10 годинах вертикалізації з підтримкою на тиждень, але не тоді, коли тривалість вертикалізації падала нижче 7,5 годин на тиждень.

Хоча в цьому огляді показано, що вертикалізатори є корисними з медичної точки зору, необхідні подальші дослідження та обговорення. Не було доведено, що покращення МЩКТ покращує активність пацієнта. Деякі авторипосилаються на те, що низька МЩКТ призводить до болю. Якщо це так, то це може бути виправданням для вертикалізації з підтримкою, оскільки діти, які не ходять і вже перенесли патологічний перелом, мають більший ризик додаткових переломів.

Незважаючи на питання, які залишаються після цього доказового огляду, ми вважаємо, що існує достатньо підстав для використання вертикалізаторів як частини комплексної 24-годинної програми управління поставою та активності для дітей, які не активні у вертикальному положенні, неамбулаторні та/або мінімально амбулаторні, за умови відсутності протипоказань. Терапевти, які рекомендують 24-годинну програму корекції постави, повинні розглянути можливість включення як пасивного компоненту вертикалізації, використовуючи вертикалізатори для лежання, лежачи на спині та/або у вертикальному положенні, так і активного компоненту, використовуючи вертикалізатори, який вібрує, коливається, гойдається, повертається, підстрибує, переходить із сидячого положення у вертикальне під власною силою користувача, дозволяє користувачеві самостійно пересуватися тощо, або інші пристрої, які поєднують у собі навантаження та рух, такі як тренажер для ходи/ходунки з підтримкою.

Модель ICF-CY заохочує практиків і терапевтів зосередитися на активності та участі. Коли ми прагнемо покращити функції та структуру тіла, це завжди має відбуватися в контексті покращення активності та участі в оточуючому середовищі. Для досягнення цих цілей для неамбулаторної дитини рівні 4 або 5 за шкалою загальної моторної функції, з використанням вертикалізатора, можуть бути чудовою відправною точкою.

Хоча, безумовно, необхідні подальші дослідження взаємозв’язку «доза-відповідь» між педіатричними програмами вертикалізації з підтримкою та бажаними результатами, наявні дані свідчать про те, що діти з нервово-м’язовою дисфункцією, які не були фізично активними, можуть отримати користь від стояння 5 днів на тиждень за наступних умов: (1) для покращення МЩКТ – від 60 до 90 хв/день; (2) для покращення біомеханіки кульшового суглоба – 60 хв/день при двосторонньому відведенні стегна від 30° до 60°; (3) для покращення ROM – від 45 до 60 хв/день; та (4) для мінімізації наслідків спастичності – від 30 до 45 хв/день. Майбутні дослідження повинні визначити мінімальні та оптимальні дози для досягнення бажаних результатів у визначених педіатричних популяціях.

Залишаються постійні виклики для повного визначення ідеальної програми вертикалізації з підтримкою. Загалом, залежність «доза-відповідь» для вертикалізації з підтримкою не визначена для деяких змінних результатів, які були оцінені. Опитування та якісні дослідження відображають переконання, що вертикалізація покращує серцево-легеневу функцію, пильність, роботу кишечника. Однак, вплив вертикалізації з підтримкою на ці результати ще не вивчався систематично.

Ознайомитися з переліком вертикалізаторів з підтримкою можна за посиланням: https://ml.com.ua/product-category/reabilitatsiya-dtsp/vertykalizatory-dlya-reabilitatsiyi-dtsp/

Для більш детальної консультації, просимо звʼязатися з нашими менеджерами (044) 339-95-85, sd@ml.kiev.ua