Наукові дослідження впливу когнітивної реабілітації на людей з деменцією

Рехаком
 1. Комп’ютеризована когнітивна реабілітація у людей похилого віку з легкими когнітивними порушеннями або деменцією: Систематичний огляд та мета-аналіз

Hill NT, Mowszowski L, Naismith SL, Chadwick VL, Valenzuela M, Lampit A Американський журнал психіатрії 2017 Квітень 1;174(4):329-340. doi: 10.1176/appi.ajp.2016.16030360

Мета: Попередні мета-аналізи вказують на те, що комп’ютеризоване когнітивне тренування (КТ) є безпечним та ефективним втручанням для покращення когнітивних функцій у людей похилого віку.

Однак ефективність відрізняється в різних популяціях і когнітивних сферах, і мало що відомо про ефективність КПТ у людей з легкими когнітивними порушеннями або деменцією.

МЕТОДИ: Автори провели пошук рандомізованих контрольованих досліджень КПТ у людей похилого віку з легкими когнітивними порушеннями або деменцією в базах даних Medline, Embase, PsychINFO, CINAHL і CENTRAL до 1 липня 2016 року.

Загальне пізнання, окремі когнітивні сфери, психосоціальні функції та повсякденна діяльність були об’єднані окремо для досліджень легких когнітивних порушень та деменції.

РЕЗУЛЬТАТИ: загальний вплив на когнітивні функції при легких когнітивних порушеннях у 17 дослідженнях був помірним (g=0,35, 95% ДІ=0,20-0,51). Не було жодних доказів упередженості публікацій або різниці між дослідженнями з активним і пасивним контролем. Були виявлені малі та помірні ефекти для глобального пізнання, уваги, робочої пам’яті, навчання та пам’яті, за винятком невербальної пам’яті, а також для психосоціального функціонування, включаючи депресивні симптоми.

При деменції статистично значущі ефекти були виявлені на загальне пізнання (k=11, g=0,26, 95% ДІ=0,01-0,52) і візуально-просторові навички, але вони були зумовлені трьома дослідженнями віртуальної реальності або Nintendo Wii.

ВИСНОВКИ: КПТ ефективно впливає на глобальне пізнання, окремі когнітивні сфери та психосоціальне функціонування у людей з легкими когнітивними порушеннями. Тому це втручання потребує довготривалих і масштабних досліджень для вивчення впливу на перехід до деменції.

деменції. І навпаки, докази ефективності для людей з деменцією є слабкими і обмежуються випробуваннями імерсивних технологій.

Корекційно-розвиваючий навчальний комплекс Рехаком

2. Вплив когнітивної реабілітації на когнітивні функції пацієнтів з деменцією похилого віку

Oh BH, Kim YK, Kim JH, Shin YS
J Korean Neuropsychiatr. Assoc. 2003, Vol 42, No 4, 514-519

ЦІЛІ: Це дослідження мало на меті оцінити вплив тренувань з когнітивної реабілітації на зниження когнітивних функцій у пацієнтів з деменцією похилого віку.

МЕТОДИ: Кожен з 20 досліджуваних отримав 16 сеансів повторних тренувань за допомогою комп’ютерної програми когнітивної реабілітації (Рехаком). Когнітивні функції всіх досліджуваних оцінювали за шкалами K-DRS, K-BNT, K-MMSE та GDS до та після тренінгу.

РЕЗУЛЬТАТИ: Після реабілітації з Рехаком спостерігалося значне покращення уваги та пам’яті. Не було суттєвих змін у візуально-просторовій пам’яті, виконавчій функції та концептуалізації.

ВИСНОВОК: Припускається, що тренінги з когнітивної реабілітації з пацієнтами з деменцією похилого віку можуть бути корисними для покращення когнітивних функцій та підвищення мотивації і самооцінки.

На основі досліджень, можна зробити висновок, що розвиваючий комплекс Рехаком може покращити когнітивні функцій у людей з деменцією. Рехаком — це система для реабілітації людей з обмеженими можливостями, мета якої — поліпшення продуктивності для всих типів когнітивних порушень.

Переваги

 • Наукове підґрунтя
  Рехаком розроблявся нейропсихологами для власного використання протягом останніх 20 років. І хоча він здається дуже простим і схожим на гру, він сягає глибоким корінням у науку та має клінічно доведену ефективність.
 • Можливість обрати мову
  Програмно-технічний комплекс доступний на 27 мовах, тому пацієнти можуть навчатися рідною мовою.
 • Універсальне використання
  Процедури охоплюють усі етапи реабілітації. Тренування може розпочатися одразу ж після отримання травми і тривати упродовж всієї реабілітації.
 • Розмаїття модулів для різних типів відхилень
  Модулі охоплюють всі когнітивні порушення, включаючи увагу, реакцію, пам’ять та інші керівні функції. Це означає, що кожен вид відхилення можна тренувати цілеспрямовано і окремо.
 • Автоматична адаптивність
  Система автоматично адаптується, що означає, що завдання будуть ускладнюватися або ставати легшими в залежності від продуктивності пацієнта. Це гарантує стабільне поетапне прогресування і знижує ризик демотивації пацієнта.
 • Скринінг
  РехаКом пропонує ряд скринінгових модулів для виявлення порушень та рекомендує відповідні когнітивні навчальні модулі. Регулярний скринінг також може допомогти відстежити прогрес і отримати детальну звітність.
 • Збільшення тривалості терапії
  Виконуйте налаштування терапії за допомогою модулів РехаКом. Це дозволить вам ефективніше співпрацювати зі своїми пацієнтами, і після декількох сеансів вони зможуть працювати самостійно.

Більш детальна презентація системи Рехаком:

https://ml.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/Rehakom.pdf

Застосування модулів

Огляд модулів за клінічною картиною та ступенем тяжкості

Інсульт / ЧМТ

Важка черепно-мозкова травма / рання фаза реабілітації + синдром неглекту /розлади поля зору

 • ALTA Тренування уважності
 • AUFM Увага і концентрація
 • REVE Поведінкова реакція
 • BILD Фігуральна пам’ять
 • WORT Пам’ять на слова
 • WOME Робоча пам’ять
 • SAKA Тренування саккадичних рухів очей
 • EXO2 Вивчення і аналіз 2
 • RESE Візуально-відновлювальне тренування

Інсульт / ЧМТ

Черепно-мозкова травма середньої тяжкості/ середня фаза реабілітації

 • AUFM Увага і концентрація
 • REA1 Зворотна реакція
 • GEAU Розділена увага
 • VRO1 Двовимірна координація
 • WOME Робоча пам’ять
 • LEST Стратегія тренування пам’яті
 • VERB Вербальна пам’ять
 • LODE Логічне мислення

Інсульт / ЧМТ

Легкі травми головного мозку

 • GEA2 Розділена увага 2
 • RO3D Просторова координація 3D
 • WOME Робоча пам’ять
 • VERB Вербальна пам’ять
 • LEST Стратегія тренування пам’яті
 • PLAN Планування вихідного дня
 • EINK Покупки

Синдром дефіциту уваги /Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги

 • AUFM Увага і концентрація
 • SUSA Стійка увага
 • REVE Поведінкова реакція
 • GEAU Розділена увага
 • GEA2 Розділена увага 2
 • WOME Робоча пам’ять
 • PLAN Планування вихідного дня

Розсіяний склароз

 • REVE Поведінкова реакція
 • REA1 Зворотна реакція
 • GEAU Розділена увага
 • GEA2 Розділена увага 2
 • WOME Робоча пам’ять
 • VERB Вербальна пам’ять
 • BILD Фігуральна пам’ять
 • SPOT Просторова координація 2
 • VRO1 Двовимірна координація
 • EINK Покупки

Деменція

(середня важкість)

 • ALTA Тренування уважності
 • AUFM Увага і концентрація
 • REVE Поведінкова реакція
 • WOME Робоча пам’ять
 • GESI Фізіономічна пам’ять
 • WORT Пам’ять на слова
 • BILD Фігуральна пам’ять
 • VERB Вербальна пам’ять
 • MEMO Топологічна пам’ять
 • EINK Покупки
 • LODE Логічне мислення

Геріатрія

 • AUFM Увага і концентрація
 • REVE Поведінкова реакція
 • GEAU Розділена увага
 • WOME Робоча пам’ять
 • LEST Стратегія тренування пам’яті
 • GESI Фізіономічна пам’ять
 • WORT Пам’ять на слова
 • BILD Фігуральна пам’ять
 • VERB Вербальна пам’ять
 • MEMO Топологічна пам’ять
 • EINK Покупки
 • LODE Логічне мислення